Feu lloc a les vostres agendes per anar a veure algun dels fascinants concerts que Petit Comité te previst realitzar...

 

 

 
25/01/2020 Acto privado 22:00  
  Barcelona